Günümüz dünyasında ağ topolojilerinin önemi iletişimin önemi arttıkça paralel olarak artmaktadır

İş dünyasında faaliyet gösteren şirketler ister büyük ölçekli olsun ister küçük, her geçen gün Bilgi Teknolojisi ihtiyaçlarında network’ün yeri daha da önem kazanmaktadır.

Bugün şirketlerin kullandığı iş süreçlerinin temelini oluşturan muhasebe, iş zekası, server tabanlı programlar vb… programların hepsi bir network yapısına ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu programların hatasız şekilde ve kesintisiz olarak çalışabilmesi sadece yazılımsal başarılarına bağlı değildir. İyi bir network yapılandırması hem etkin ve kesintisiz bir çalışma ortamını hem de şirketin kötü bir yapılandırma sonucunda karşılaşabileceği gereksiz masrafları ortadan kaldırır.

Network sistemlerinin kurulması sadece cihazların şebekeye bağlanmasından veya cihazlara kabloların takılmasından ibaret değildir. Şirketin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş akışına uygun bir topolojinin çıkartılarak kullanılacak cihazların belirlenmesi gerekir. Cihazların konfigürasyonu müşterinin iş akışına uygun olarak ayarlanmalı ve ağ yapılandırılması bu yönde tamamlanmalıdır.

Ağ kullanımı artık sadece bilgisayara özgü bir bir şey değildir. Telefonlar, kameralar ve diğer aygıtlarda network’e dahil olmaya başlamıştır. Bu durum gereksiz kaynak kullanımının önüne geçmiş olsa da ağ yapılandırılmasının bu cihazlara göre de ayarlanması gerekmekte ve bu da bilgi, birikim ve uzmanlık sonucu mümkün olabilmektedir.

Network ise sadece altyapı ve aktif cihazlardan da ibaret değildir. Sunucunun yapılandırılarak kullanıcı bazlı izinlerin tanımlanması da gerekmektedir. Sistemde domain yapısı kurularak tüm network’ün kaynaklarının merkezden kontrol edilmesi, mantıksal bir yapıda verilerin güvenli bir biçimde saklanması ve düzgün ayarlarla network trafiğinin iyileştirilmesi gerekir.

Tüm bu sistemler Bilgitek Teknoloji Sistemleri uzmanları tarafından kurulmaktadır.  Bilgitek, yeni bir yapının kurulması dışında, mevcut yapınızı inceleyerek iyileştirme çalışmaları için sizlere danışmanlıkta yapmaktadır.

kredikartlari